Útgefið efni

Fréttir

12
júní

Háskólinn á Akureyri nýr rekstraraðil á 100% net- og fjarnámi.

100% net – og fjarnám:

Nýr rekstrar aðili hefur tekið að sér rekstur 100% net- og fjarnáms sem Starfsmenntasjóður SA og STF (áður VSSÍ). Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur séð um rekstur fjarnámsins undan farin ár en hefur beðist undan því að reka fjarnámið áfram.

Starfsmenntasjóður SA og STF þakkar Nýsköpunarmiðstöð og starfsfólki sem að náminu kom innilega fyrir góða viðkynningu og óskar þeir alls hins besta í framtíðinni.

Þann 1. júní s.l. var undirritaður samstarfs samningur á milli  Háskólans á Akureyri (HA), Starfsmenntasjóður, Samtök atvinnulífsins (SA) og Samband stjórnendafélaga (STF)  um rekstur á Stjórnendafræðslunámi (100% net- og fjarnám). Námið er á 3. og 4. hæfniþrepi íslenska hæfnirammans um menntun og námslok. Þetta kemur fram á vef HA. http://www.unak.is/

Markmið stjórnendafræðslunámsins eru eftirfarandi:

Efla stjórnunarþekkingu, leikni og hæfni verk- og millistjórnenda í því skyni m.a. að auka framleiðni fyrirtækja, bæta starfsumhverfi, auka starfsánægju starfsmanna ásamt því að skýra boðleiðir og ábyrgð innan fyrirtækja.

Með 100% net- og fjarnámi eru skapaðar aðstæður til að  hvetja til frekari þekkingaröflunar allra stjórnenda hjá öllum fyrirtækjum.

Að efla skilning á mikilvægi starfa verk- og millistjórnenda.

Til þess þess að geta boðið öllum starfandi og verðandi verk- og millistjórnendum á Íslandi möguleika á að stunda námið óháð búsetu og annarri vinnu hefur Starfsmenntasjóður SA og STF skipulagt 100% net- og fjarnám.

Háskólinn á Akureyri kemur að fjarnáminu sem rekstraraðili vegna mikillar þekkingar og reynslu sem til er orðin í sveigjanlegu námi við háskólann. Námið mun vera hýst hjá Símenntun HA og hefur verið ráðinn rekstrarstjóri að fjarnáminu sem heitir Stefán Guðnason, en Stefán verður tengiliður við bæði kennara og nemendur. http://www.simenntunha.is/  

Skúli Sigurðsson, forseti og kynningarfulltrúi STF.samningur i ha