SAMBAND STJÓRNENDAFÉLAGA

Kaup og kjör

Kjaramál eru einn mikilvægasti þátturinn í starfsemi stéttarfélags og það sem skiptir félagsmenn mestu máli. Samband stjórnendafélaga eru félaga- og hagsmunasamtök verk- og annarra stjórnenda sem fer með samningsrétt verkstjóra- og stjórnendafélaganna. Kjaramál spila því stórt hlutverk í starfsemi Sambandsins. Gerð kjarasamninga er þar stærsti þátturinn en auk þess útvegar Sambandið tölulegar upplýsingar um launataxta og meðallaun sem birtast hér á heimasíðunni.

7

Hefja töku lífeyris

Þegar launafólk fer að nálgast efri ár á vinnumarkaði er ekki úr vegi að viðkomandi kynni sér réttindi sín hjá lífeyrissjóðnum og ríki.

Launagreiðendur

Hér má finna upplýsingar fyrir launagreiðendur.

Lögfræðiaðstoð

Lögfræðingur veitir félagsmönnum lögfræðilega aðstoð vegna kjaramála. Skrifstofa STF metur hvort þörf sé fyrir aðkomu lögfræðings að málum.

Launahækkanir

Hér má finna helstu upplýsingar um launahækkanir.

Launakannanir

Hér má finna helstu niðurstöður launakannana.

Samningar

Hér má finna helstu samninga við sveitarfélög, SA, Reykjavíkurborg, Ríkið, Faxaflóahafnir og OR

Ráðningarsamningar

Ráðningarsamningur er samningur milli einstaklings og fyrirtækis um réttindi þeirra, skyldur og samskipti.

Staða kjaramála

Hér má finna allar upplýsingar um stöðu kjaramála.

Vinnutímastytting

Hér má finna allar upplýsingar um vinnutímastyttingu.

Orlofs- og desemberuppbót

Hér má finna allar upplýsingar um desemberuppbót.

Uppsagnarbréf

Hér eru upplýsingar um uppsagnarbréf.

Nytsamleg skjöl

Spurt & svarað

Algengar spurningar og svör

Hægt er að fara inn á reikningvél Tryggingastofnunar hér.

Við mælum með fyrirlestrum hjá Íslandsbanka um Fjármál við starfslok.

Reglulega gerum við launakannanir til að fylgjast með launaþróun félagsmanna og til að sjá hvernig félagsfólk STF stendur gagnvart öðrum félögum.

Allir geta sótt um aðstoð lögfræðings STF. En STF metur hvort viðkomandi mál fellur undir skilyrði Lögfræðiaðstoðar.

Við aðstoðum félagsmenn með mál tengd vinnuréttarmálum eða vinnuskilyrðum.

Ráðningarsamningur er mjög mikilvægur fyrir launþega og atvinnurekendur. Því skiptir höfuðmáli að lesa vel yfir ráðningarsamning áður en skrifað er undir. Sértu í vafa um atriði í ráðningarsamningi er betra að leita ráðlegginga hjá STF áður en skrifað er undir. Einnig er hægt að nálgast drög að ráðningarsamningi hér á síðunni.

Hafa skal í huga að skrifa ekki undir neitt sem gæti orðið ágreiningsefni í framtíðinni.

Allir kláraðir samningar kveða á um vinnutímastyttingu.

Allir samningar ganga út á að starfsmaður og atvinnurekandi finni hentuga lausn á útfærslu styttingar. Því þarf að eiga sér stað samtal við vinnuveitanda um hvernig vinnutímastyttingu skuli háttað. Það getur verið mjög mismunandi á milli vinnustaða hvernig hægt er að útfæra styttinguna.

Hægt er að biðja um fund með vinnuveitanda um útfærslu vinnutímastyttingar á hverjum vinnustað fyrir sig. Hægt er að styðjast við glærur frá SA þar sem bent er á nokkrar útfærslur á styttingu.

2

Ég valdi stjórnendafélagið vegna þess að þar er hugsað um minn hag.