SAMBAND STJÓRNENDAFÉLAGA

Uppsagnarbréf

Mikilvægt er að uppsagnarbréf standist lög og reglur.

a121879
Upplýsingar

Upplýsingar um uppsagnarbréf

Komi til uppsagna gilda ákveðin lög og reglur um uppsagnarferlið.

Uppsagnarfrestur er sá tími sem þarf að líða frá því að uppsögn tekur gildi og þar til starfsmaður hættir störfum.

Lengd uppsagnarfrests ræðst af starfsaldri og/eða lífaldri viðkomandi starfsmanns. Uppsagnarfrestur er að jafnaði 1 til 3 mánuðir en getur verið styttri eða lengri eftir ákvæðum kjarasamninga.

Starfsmanni er skylt að vinna út uppsagnarfrest nema um annað sé sérstaklega samið á milli hans og vinnuveitanda.

Dæmi um uppsagnarbréf

NAFN FYRIRTÆKIS
NAFN YFIRMANNS
PÓSTNÚMER OG BÆJARFÉLAG FYRIRTÆKIS

STAÐUR OG DAGSETNING (Reykjavík 31. júlí 2022)

Ég undirritaður, NAFN STARFSMANNS kt. STARFSMANNS, segi hér með upp störum hjá NAFN FYRIRTÆKIS. Samningsbundinn uppsagnarfrestur minn hjá fyrirtækinu eru __X__ mánuðir, bundinn við mánaðarmót, og eru áætluð starfslok því þann MÁNAÐARDAGUR (1.ágúst) n.k.

Virðingarfyllst,
__________________________
NAFN STARFSMANNS

Móttekið f.h. NAFN FYRIRTÆKIS
__________________________
(DAGSSETNING OG NAFN FULLTRÚA FYRIRTÆKIS)

Nytsamleg skjöl

Hér má nálgast sýniseintak af uppsagnarbréfi.