SAMBAND STJÓRNENDAFÉLAGA

Sjúkrasjóður

Árið 1974 var Sjúkrasjóður verk- og stjórnenda settur á laggirnar og er hann einn af öflugustu sjúkrasjóðum landsins. Markmið sjóðsins er að greiða bætur til verks- og stjórnenda í veikinda og slysatilfellum. Fullgildur starfandi félagi á rétt á sjúkradagpeningagreiðslum í 9 mánuði, einnig eru veittir styrkir til endurhæfingar. Ásamt því að veita styrk til sjúkraþjálfunar eða kírópraktorsmeðferðar eiga félagsmenn rétt á ýmiss konar forvarnarstyrkjum sem og styrkjum til sjón- og heyrnatækjakaupa. Sjúkrasjóður STF kemur til móts við félagsmenn fari þeir í frjósemismeðferð eða ættleiði barn, einnig eru veittir sérstakir fæðingarstyrkir. Við fráfall félagsmanns greiðir sjúkrasjóður dánarbætur til aðstandenda.

10.2. Nýr félagsmaður sem flytur með fullan rétt úr öðrum sjúkrasjóði, fær aldrei lakari rétt en félagsmaðurinn hafði áður. Til að öðlast fullan rétt til greiðslna úr sjúkrasjóði STF þá þarf nýr félagsmaður að hafa greitt í 6. mánuði samfellt í sjúkrasjóð STF. Stjórn sjúkrasjóðs er þó heimilt að leggja mat á greiðslur fyrr úr sjúkrasjóði, ef með umsókninni fylgja rökstudd gögn um greiðslur vegna sjúkradagpeninga. Sjá nánar í reglugerð sjúkrasjóðs.

Hafi félagsmaður greitt í sjúkrasjóð síðustu 10 ár starfsævi sinnar heldur hann réttindum í sjúkrasjóði það sem eftir er ævinnar.

Sjúkrasjóður STF á íbúð í Lautasmára 5 sem eingöngu er leigð út vegna veikindatilfella verkstjóra utan höfuðborgarsvæðisins, maka eða barna undir 18 ára aldri á hans framfæri.

5

Reglugerð sjúkrasjóðs

Markmið sjóðsins er að greiða bætur til félagsmanna í veikinda- og slysatilfellum svo og dánarbóta, sjúkraþjálfunar, endurhæfingarstyrkja og annarra atriða.

Sjúkradagpeningar

Eitt af megin hlutverkum Sjúkrasjóðs verk- og stjórnenda er að greiða bætur til félagsmanna í veikinda og slysatilfellum.

Starfsendurhæfing

Hlutverk Starfsendurhæfingarsjóðs er að draga markvisst úr líkum á því að launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna langvarandi veikinda.

Íbúð sjúkrasjóðs STF

Sjúkrasjóður STF á íbúð í Lautasmára 5, 201 Kópavogi sem eingöngu er leigð út vegna veikindatilfella verkstjóra/stjórnanda, maka eða barna (yngri en 18 ára) á hans framfæri.

Umsóknir og form

Einstaklingar geta sótt rafrænt um í sjúkrasjóð með því að skrá sig inn á „Mínar síður“.

Hér er hægt að sækja umsóknarform á pdf formati fyrir þá sem kjósa það.

Spurt & svarað

Algengar spurningar og svör

7

Ég er í stjórnendafélaginu því það er traust félag með góða styrki og mjög öflugan sjúkrasjóð.

Sigríður Sesselja Sæmundsdóttir,
Deildarstjóri Farþegaþjónustu Airport Associates