SAMBAND STJÓRNENDAFÉLAGA

Reglugerð sjúkrasjóðs stjórnenda

UPPLÝSINGAR UM SJÓÐINN
lki0175 2 min
Sjúkrasjóður STF

Reglugerðin

1. GREIN: HEITI OG HEIMILI

1.1. Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Sambands stjórnendafélaga. Heimili hans og varnarþing er í Kópavogi.

2. GREIN. MARKMIÐ SJÓÐSINS

2.1. Markmið sjóðsins er að greiða bætur til félagsmanna í veikinda- og slysatilfellum svo og dánarbóta, sjúkraþjálfunar, endurhæfingarstyrkja og annarra atriða, sem sett eru samkvæmt skilyrðum reglugerðar.
Allar greiðslur fara eftir rétti félagsmanns. Sjóðurinn getur varið fé til að stuðla að bættu heilsufari með framlögum til verkefna á sviði heilbrigðis- og öryggismála.

3. GREIN. TEKJUR SJÓÐSINS

3.1. Samningsbundið gjald frá vinnuveitendum.
3.2. Aðrar tekjur.

4. GREIN. BÓTAGREIÐSLUR

4.1. Hefjast er samningsbundinni greiðslu frá vinnuveitanda lýkur samkvæmt samningum.
4.2. Réttur skapast ekki í sjúkrasjóði STF með iðgjaldagreiðslum af atvinnuleysisbótum eða fæðingarorlofsgreiðslum nema hjá þeim sem voru félagar í STF þegar þeir misstu vinnu og sóttu um atvinnuleysisbætur eða hófu töku fæðingarorlofs.
4.3. Greiðslur bóta, sem um getur í reglugerð þessari, greiðast samkvæmt 6., 7., 8., 9., 11., 12. og 15. grein.
4.4. Þeir félagsmenn sem eru á atvinnuleysisbótum staðfest af vinnumálastofnun eiga rétt á styrkjum úr sjóðnum meðan þeir greiða félagsgjald af atvinnuleysisbótunum.
4.5. Til þess að félagsmaður haldi fullum bótarétti eftir starfslok þurfa greiðslur að hafa borist sjóðnum reglulega síðustu 10 ár fyrir starfslok. Bætur/styrkir skerðast hlutfallslega fyrir hvert ár sem vantar á 10 ár. (Dæmi: eftir 9 ár verða bætur/styrkir 90% ).
4.6. Bætur greiðast ekki þeim sem fá samsvarandi bætur frá Tryggingastofnun ríkisins, tryggingarfélagi vegna trygginga atvinnurekanda og/eða lífeyrissjóði.
4.7. Almennt skal það vera skilyrði styrkja og sjúkradagpeninga að stjórn Sjúkrasjóðs sé heimilt að vísa umsækjanda til viðtals hjá Virk endurhæfingarsjóði sem leggur mat á möguleg endurhæfingarúrræði. Sjúkradagpeningagreiðslum til þeirra sem hafna að taka þátt í boðnum úrræðum ráðgjafa Virk skulu lækka í 50% af meðallaunum.

5. GREIN. DAGPENINGAR, BÆTUR OG STYRKIR

5.1. Félagsgjöld dragast frá dagpeningagreiðslum sjúkrabóta til 70 ára aldurs.
5.2. Réttindi í sjóðnum eru bundin greiðslu til hans. Hafi engar greiðslur borist síðustu 3 mánuði á félagsmaðurinn ekki rétt á bótum úr sjóðnum.

5.2.1. Hægt verður að sækja um sjúkradagpeninga 1 mánuð aftur í tímann.

 5.3. Til þess að starfandi félagsmaður fái fullar bætur og styrki úr sjúkrasjóði skal miða við lágmarkstekjuviðmið sem er 558.626,- kr. (Fylgi launabreytingum kjarasamningi STF og Fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkisins (SNF), launafl 10. – 7 þrepi. uppfært 01.06.2023). Sé greitt af lægri upphæð skal miðað við prósentu af lágmarkstekjuviðmiði. Einnig að greitt hafi verið af viðkomandi samfellt í 12 mánuði. Ef ekki, skerðast bætur og styrkir hlutfallslega.

6. GREIN. DAGPENINGAR: VINNUSLYS EÐA ATVINNUSJÚKDÓMAR

6.1. Ef um vinnuslys eða atvinnusjúkdóm er að ræða. Greiðist samkvæmt ákvæðum greina eftir því sem við á að loknum lög og samningsbundnum greiðslum vinnuveitanda. Skilyrði fyrir greiðslu dagpeninga er að sjúkradagpeningavottorð fylgi umsókn.
6.2. Starfstími – Réttur til sjúkradagpeninga:
Á fyrst mán./1 mán. sjúkradagpeningar – Nýr félagsmaður eftir 2 mán./2 mán. sjúkradagpeningar
Eftir 3 mán./3 mán. sjúkradagpeningar
Eftir 4 mán./4 mán. sjúkradagpeningar
Eftir 5 mán./5 mán. sjúkradagpeningar
Eftir 6 mán./6 mán. sjúkradagpeningar – meðaltal hámark yfirvinnulauna.  Eftir 7-12 mán-/ 6 mán. sjúkradagpeningar
Eftir 12 mán-/9 mán. dagpeninga, allt að 3 mánuði meðaltal hámark yfirvinnulauna.
6.3. Sjúkradagpeningar eru ekki greiddir eigi félagsmaður rétt eða fái greiddan fullan örorkulífeyri.
6.4. Við 67 ára aldur dragast greiðslur Tryggingastofnunar frá dagpeningagreiðslum.
6.4.1. Dagpeningar greiðast aldrei lengur en 3 mánuði eftir að lög- og samningsbundnar greiðslur falla niður við starfslok 67 ára og eldri.
6.4.2. Dagpeningagreiðslur falla niður við 70 ára aldur. (Sbr. 7.4.3)
6.5. Framvísa þarf launaseðlum frá vinnuveitanda samfellt 12 mánuði aftur í tímann frá fyrsta slysadegi, vegna meðaltals útreikninga dagpeninga.
6.6. Meðan vinnuveitandi greiðir lög og samningsbundin dagvinnulaun vegna slyss, greiðist töpuð yfirvinna allt að 6 mánuðir samkvæmt réttindaávinnslu, meðaltal yfirvinnu á 6 mánaða tímabili fyrir veikindi, hámark 279.313  kr. á mán. (Fylgi launabreytingum kjarasamningi STF og Fjármála-og efnahagsráðherra f.h. ríkisins (SNF), 50% af launafl, 10. 7 þrepi. ( uppfært 01.06.2023)
6.6.1. Dagpeningagreiðslur samkvæmt réttindaávinnslu skal tryggja 80,0% af meðaltalslaunum síðustu 12 mánaða fyrir slys. Til loka réttindatímabils.
6.6.2. Heimilt er samkvæmt mati sjóðsstjórnar að greiða hluta dagpeningagreiðslu greinar um tiltekinn tíma ef stjórnandi getur ekki stundað fulla vinnu vegna afleiðinga vinnuslyss.
6.7. Bótagreiðslur taka breytingum samkvæmt viðmiðun launabreytinga eftir ákvörðun sjúkrasjóðsstjórnar.
6.8. Sjálfstætt starfandi sjóðsfélagar öðlast ekki rétt til sjúkradagpeninga fyrr en að loknum þeim veikindarétti sem þeir hefðu aflað sér sem launamenn í sama starfi, þó ekki skemur en 3 mánuði eftir að veikindi hefjast.

7. GREIN. VEIKINDI

7.1. Ef um önnur slys og aðra sjúkdóma en atvinnusjúkdóma er að ræða. Greiðist samkvæmt ákvæðum greina eftir því sem við á að loknum lög- og samningsbundnum greiðslum vinnuveitenda. Skilyrði fyrir greiðslu sjúkradagpeninga er að sjúkradagpeningavottorð fylgi umsókn.
7.1.1. Fyrir áfengismeðferð eru greiddir að hámarki 90 dagar á 4 ára fresti. Sjúkradagpeningavottorð og staðfesting vinnuveitenda fylgi umsókn.
7.2. Starfstími – Réttur til sjúkradagpeninga:
Á fyrst mán./1 mán. sjúkradagpeningar – Nýr félagsmaður
Eftir 2 mán./2 mán. sjúkradagpeningar
Eftir 3 mán./3 mán. sjúkradagpeningar
Eftir 4 mán./4 mán. sjúkradagpeningar
Eftir 5 mán./5 mán. sjúkradagpeningar
Eftir 6 mán./6 mán. sjúkradagpeningar – meðaltal – hámark yfirvinnulauna.  Eftir 7-12 mán.-/ 6 mán. sjúkradagpeningar
Eftir 12 mán. -/ 9. mán sjúkradagpeninga, allt að 3 mánuði meðaltal hámark yfirvinnulauna.
7.2.1. Áunninn réttur fjárhæðar til sjúkrabóta frá öðrum sjúkrasjóði skerðist ekki við inngöngu í verkstjórafélag. Þó að því marki sem reglugerð þessi segir til um. Sjúkradagpeningavottorð og upplýsingar um áunnin réttindi fylgi umsókn.
7.3. Sjúkradagpeningar eru ekki greiddir eigi félagsmaður rétt eða fái greiddan fullan örorkulífeyri.
7.4. Við 67 ára aldur dragast greiðslur Tryggingarstofnunar frá dagpeningagreiðslum.
7.4.1. Dagpeningar greiðast aldrei lengur en 3 mánuði eftir að samningsbundnar greiðslur falla niður við starfslok vegna veikinda 67 ára og eldri.
7.4.2. Bótagreiðslur taka breytingum samkvæmt viðmiðun launabreytinga eftir ákvörðun sjúkrasjóðsstjórnar.
7.4.3. Dagpeningagreiðslur falla niður við 70 ára aldur. Félagsmaður sem hefur verið félagsmaður í 10 ár og vinnur fram yfir 70 ára aldur og atvinnuveitandi greiðir áfram af til sjúkrasjóðs (heldur dagpeningarétti í 3 mánuði eftir samningsbundnar greiðslur frá atvinnurekanda).
7.5. Framvísa þarf launaseðlum frá vinnuveitanda samfellt 12 mánuði aftur í tímann frá fyrsta veikindadegi vegna útreikninga dagpeninga.
7.6. Meðan vinnuveitandi greiðir samningsbundin dagvinnulaun vegna veikinda greiðist töpuð yfirvinna allt að 3 mánuðir, reiknað af meðaltali yfirvinnu á 6 mánaða tímabili fyrir veikindi, hámark 279.313 kr. á mán. (Fylgi launabreytingum kjarasamningi STF og Fjármála-og efnahagsráðherra f.h. ríkisins (SNF), 50% af launafl, 10. 7 þrepi. ( uppfært 1.6.2023).
7.6.1. Dagpeningagreiðslur samkvæmt réttindaávinnslu 80,0% af meðaltalslaunum síðustu 12 mánaða fyrir veikindi. (sbr. gr. 6.6.1)
7.6.2. Heimilt er samkvæmt mati sjóðsstjórnar að greiða hluta dagpeningagreiðslu gr. 7.6.1. um tiltekinn tíma ef stjórnandi getur ekki stundað fulla vinnu vegna afleiðinga veikinda.
7.7. Ýmsar sérstakar greiðslur reiknast ekki til bóta svo sem bifreiðastyrkir og annað að mati stjórnar sjúkrasjóðs.

8. GREIN. SJÚKRAÞJÁLFUN, STYRKIR OG ENDURHÆFING

8.1. Greitt er 75% af kostnaði fyrir hvert skipti, hámark kr. 3.500 í allt að 35 skipti yfir 12 mánaða tímabil á móti Sjúkratryggingum Íslands. Sjúkraþjálfun, sjúkranudd hjá löggiltum aðila, meðferð hjá kírópraktor greidd sama krónutala og með sama hætti og vegna sjúkraþjálfunar. Aðeins ef tilvísun frá lækni fylgi umsóknum ásamt löggiltri greiðslukvittun.
8.1.1. HL stöðin, hámarksgreiðsla 6.000 kr. pr. mánuð.

SÁLFRÆÐINGUR/FÉLAGSRÁÐGJAFI

8.1.2. Greitt er 75% af kostnaði fyrir hvert skipti, hámark kr. 12.000 í allt að 20 skipti yfir 12 mánaða tímabil.

GLERAUGU, AUGNAÐGERÐIR OG HEYRNATÆKI

8.2. Styrkur til kaupa sjónglerja/linsur. 75% af kostnaði, hámark kr. 60.000 á 4 ára fresti.
8.2.1. Styrkur til laseraugnaðgerða 75% af kostnaði, hámark kr. 250.000 á 4 ára fresti.
8.2.2 Styrkur til kaupa heyrnatækja 75% af kostnaði, hámark kr. 125.000 x 2 á 4 ára fresti.

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ

8.3 STF gefur félagsmönnum kost á að leita ókeypis ráðgjafar (0,5 klst.) um lögfræðileg efni hjá lögfræðingi sambandsins, leita verður samþykkis ábyrgðamanns sjúkrasjóðs fyrir lögfræðiaðstoð sem pantar tíma. Þjónusta þessi er hugsuð til þess að svara spurningum fólks af lögfræðilegum toga. Lögfræðiaðstoðin snýr að vinnutengdum vandamálum. Styrkur er veittur að hámarki kr. 500.000.- en aldrei hærra en 75% af reikningi, en samþykki ábyrðamanns sjúkrasjóðs þarf að liggja fyrir, sem pantar tíma hjá lögfræðingi STF.

FÆÐINGASTYRKUR OG ÆTTLEIÐING

8.4. Félagsmaður, móðir eða faðir nýfædds barns, á rétt á fæðingarorlofsgreiðslu hvenær sem er á fyrstu 8 vikum eftir fæðingu í 10 vinnudaga samfellt 170.000 kr. (Breytt 1.1.2022) á dag. Þetta gildir einnig ef um frumættleiðingu eða töku barns yngra en fimm ára í varanlegt fóstur er að ræða. Fæðingarvottorð, vottorð um heimkomu barns og/eða vottorð um ættleiðingu skal fylgja umsókn.
8.4.1. Sjóðurinn greiðir hluta kostnaðar vegna ættleiðinga að hámarki 200.000 kr. fyrir hvert barn á hverju 24 mánaða tímabili. Samkvæmt framlögðum reikningum.
8.4.2. Styrkur vegna frjósemismeðferðar greitt 75% af kostnaði, hámark 150.000 kr. Allt að 4 sinnum á 2 ára fresti.

HEILSUDVÖL Í HVERAGERÐI O.Þ.H.

8.5. Vegna endurhæfingar félagsmanns í starfi, í allt að 28 daga á hverju 12 mánaða tímabili á Heilsuhæli innanlands viðurkenndu af Sjúkratryggingum Íslands, 75% af kostnaði, hámark kr. 150.000. Tilvísun frá lækni og reikningur fylgi umsókn. Miðað skal við flokk 2 í NLFÍ (Gullströnd).

FERÐASTYRKUR

8.6. Ferðastyrkur vegna veikinda starfandi félagsmanns og til að jafna aðstöðu þeirra sem búa á landsbyggðinni tekur sjúkrasjóður þátt í ferðakostnaði þeirra sem þurfa að fara landshluta á milli til aðgerða eða rannsókna að læknisráði. Sækja verður um styrk til SÍ. Hafni SÍ greiðslu (getur sjóðsstjórn metið umsóknina út frá rökum SÍ).

Greitt er fyrir
40 til 100 km
5.000 kr.
250 til 400 km
17.000 kr.
100 til 250 km
10.000 kr
400 km og lengra
25.000 kr.

(Ein ferð er ferð fram og til baka) Hámark er greitt fyrir 12 ferðir á ári. Tilvísun frá lækni og reikningur fylgi umsókn.

FORVARNIR/HEILSUFARSSKOÐANIR/HJARTAVERND/KRABBAMEINSLEIT

8.7. Greitt skoðunargjald hjá leitarstöðvum krabbameinsfélaga, Heyrna- og Talmeinastöðva.
8.7.1. Greitt er 75% af kostnaði vegna heilsufarsskoðunar á 4 ára fresti, hámark kr. 36.000 (Sbr. 17. gr).
8.7.2. Sjóðsfélagar geta sótt um styrk fyrir áhættumatsskoðun hjá Hjartavernd eða sambærilegum aðila,fá greitt 75% af kostnaði (af forskoðunargjaldi Hjartaverndar) á 4 ára fresti, hámark kr. 25.000.                                                                                                                                                                                                                                                 8.7.3. Reglubundin krabbameinsleit (kembileit),  greitt 75% af kostnaði, hámark kr. 32.000 á 24 mánaða tímabili.                                                                               Hópskoðun kvenna greidd að fullu miðað við gjaldskrá Krabbameinsfélagsins þ.e. legháls- og brjóstaskoðun.

9. GREIN. VEIKINDI MAKA/BARNA

9.1. Styrkur til aðhlynningar veiku barni 18 ára og yngra eða maka, eftir að greiðslu samkvæmt samningi við vinnuveitenda lýkur. Sjúkradagpeningar í allt að 90 vinnudagar á hverju 12 mánaða tímabili. Styrkur miðast við grein 7.6.1. Læknisvottorð og staðfesting vinnuveitanda um að launagreiðsla hafi fallið niður fylgi umsókn.
9.1.1. Styrkur til félagsmanns í starfi vegna mjög alvarlegra eða langvarandi veikinda og eða andláts maka eða barna innan 18 ára aldurs sem ekki nýtir sér gr. 9.1. getur sótt um styrk allt að 366.000 kr. á hverju 12 mánaða tímabili. Þar af vegna andláts barns allt að 260.000 kr. vegna andláts maka allt að 300.000 kr. Við sérstakar aðstæður er sjóðsstjórn heimilt að greiða viðbótarbætur. Stjórn sjúkrasjóðs metur styrkveitingu samkvæmt vottorðum og framlögðum reikningum.
9.1.2. Sjúkrasjóður tekur þátt í kostnaði sjóðsfélaga, maka eða barna innan 18 ára aldurs, vegna sjúkrahúsdvalar og læknisaðgerða erlendis sem Tryggingastofnun greiðir ekki. Stjórn sjúkrasjóðs metur styrkveitingu vegna vinnutaps og kostnaðar. Læknisvottorð, reikningar og staðfesting vinnuveitanda um að launagreiðsla hafi fallið niður fylgi umsókn.

10. GREIN.

Bótagreiðslur taka breytingum samkvæmt viðmiðun launabreytinga eftir ákvörðun sjúkrasjóðsstjórnar.

NÝR FÉLAGSMAÐUR

10.1. Nýr félagsmaður sem flytur ekki með sér réttindi úr öðrum sjóðum, öðlast réttindi eftir 12 mánaða samfelldar greiðslur.
10.2. Nýr félagsmaður sem flytur með fullan rétt úr örðum sjúkrasjóði, fær aldrei lakari rétt en félagsmaðurinn hafði áður, þó aldrei meira en reglugerð sjúkrasjóðs segir til um. Til að öðlast fullan rétt til greiðslna úr sjúkrasjóði STF þá þarf nýr félagsmaður að hafa greitt í 6. mánuði samfellt í sjúkrasjóð STF. Stjórn sjúkrasjóðs er þó heimilt að leggja mat á greiðslur fyrr úr sjúkrasjóði, ef með umsókninni fylgja rökstudd gögn um greiðslur vegna sjúkradagpeninga.

11. GREIN. BÓTAGREIÐSLUR VIÐ FRÁFALL

11.1. Við fráfall félagsmanns sem var í starfi greiðist (þeir einir sem greitt er af samningsbundin stéttafélagsgjöld fá greidda) dánarbætur 520.000 kr. enda hafi viðkomandi verið sjóðsfélagi í a.m.k. 12 mánuði þegar dauða hans bar að höndum. Komi hann með full réttindi úr öðrum sjóði skal taka mið af þeim. Greiða eftirlifandi maka eða forráðamanni barns félagsmanns fyrir eitt barn innan 18 ára aldurs 520.000 kr. (Með hverju barni eftir það kr 260.000).
11.2. Ef félagsmaður er á sjúkradagpeningum þegar hann fellur frá, greiðast sömu dánarbætur og fyrir félagsmann í fullu starfi. Ekki eru greiddar fullar dánarbætur, eigi félagsmaður rétt eða fái greiddan fullan örorkulífeyri.
11.3. Við sérstakar aðstæður er sjóðsstjórn heimilt að greiða maka viðbótargreiðslur.
11.4. Við fráfall heiðursfélaga STF greiðist sama krónutala og félagsmaður í starfi.

12. GREIN. ALDRAÐIR OG ÖRYRKJAR Á FÉLAGSKRÁ EFTIR STARFSLOK

12.1. Greiddur vistkostnaður félagsmanns í allt að 28 daga á hverju 24 mánaða tímabili vegna endurhæfingar á heilsuhæli innanlands viðurkenndu af Tryggingastofnun. 75% af kostnaði, hámark kr. 150.000,-. Tilvísun frá lækni fylgi umsókn. Miðað skal við flokk 2 í N.L.F.Í (Gullströnd).
12.2. Endurhæfingar samkvæmt mati stjórnar sjúkrasjóðs.
12.3. Við fráfall, greiddar dánarbætur til lögerfingja upphæð kr. 300.000 (sjá grein 4.5.).
12.4. Félagsmaður sem hættir störfum eftir 65 ára aldur og fyrir 67 ára aldur og hefur greitt í sjúkrasjóðinn í 10 ár, heldur réttindum sínum. Enda fari hann ekki í launað starf.
12.5. Ferðastyrkur vegna veikinda, 2 ferðir á 12 mánaða tímabili. Sækja verður um styrk til SÍ. Hafni SÍ greiðslu (getur sjóðsstjórn metið umsóknina út frá rökum ÍS). 

13. GREIN. SÖNNUN OG RÉTTUR TIL BÓTA, FÉLAGSAÐILD OG ÖNNUR ATRIÐI

13.1. Sjúkradagpeningavottorð er tilgreini upphafsdag veikinda eða vinnuslyss, framhalds sjúkradagpeningavottorð eftir mati stjórnar hverju sinni.
13.2. Félagsaðild skal koma fram á umsókn.
13.3. Réttur til bóta/styrkja hafa þeir einir sem greitt er af samningsbundin stéttafélagsgjöld til sjúkrasjóðs.
13.4. Ef sérsamningur verkstjóra/stjórnenda er hagstæðari við vinnuveitendur en hinn almenni samningur segir til um, skal sjúkrasjóður að þeim greiðslum loknum hefja greiðslur.
13.5. Litið skal á að um framhaldsumsókn sé að ræða, ef sótt er aftur um dagpeningagreiðslu vegna veikinda/slyss innan 24 mánaða frá fyrri greiðslum. Stjórn sjúkrasjóðs metur að öðru leyti meðferð umsókna.
13.6. Sá sem fullnýtt hefur rétt sinn til dagpeningagreiðslna, ávinnur sér rétt til fullra bóta á 24 mánuðum. Styttri tími greiðist hlutfallslega.
13.7. Stjórn sjóðsins metur að öðru leyti meðferð umsókna.
13.8. Réttur til dagpeningagreiðslna og styrkja fyrnist á 6 mánuðum.
13.9. Dagpeningagreiðslur og styrkir greiðast mánaðarlega eftir á.

14. GREIN. GREIÐSLUSKYLDUR - INNHEIMTA

14.1. Þegar farsóttir geysa getur stjórn sjúkrasjóðs leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir, þó ekki lengur en 6 mánuði. Stjórn sjúkrasjóðs getur einnig lækkað bætur, ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin. Slíkt skal þó aðeins gera með samþykki stjórnar Samband stjórnendafélaga.
14.2. Sjúkrasjóður og aðildarafélög skulu samkvæmt samningum við vinnuveitendur innheimta gjöld (samningsbundin stéttafélagsgjöld) til sjúkrasjóðs.

15. GREIN. VERKSTJÓRI/STJÓRNANDI Í ÓSKYLT STARF

15.1. Félagsmaður sem hættir eftir 10 ára félagsaðild og fer í óskylt starf, getur að loknum greiðslum (á samningsbundnum stéttafélagsgjöldum) frá vinnuveitanda í veikindum, sótt um styrk úr sjúkrasjóði á fyrsta ári (hámark 3 mán.) eftir að hann hætti störfum upphæð sem nemur allt að atvinnuleysisbótum á mánuði. Sjúkradagpeningavottorð ásamt upplýsingum um greiðslur fylgi umsókn.

16. GREIN. UMSÓKN UM BÆTUR/STYRKI

16.1. Stjórn sjúkrasjóðs kemur saman mánaðarlega og afgreiðir þær umsóknir sem fyrir liggja hverju sinni. Umsóknir skulu undirritaðar af minnst tveimur stjórnarmönnum sjúkrasjóðs.
Bætur og styrkir úr Sjúkrasjóði STF greiðast mánaðarlega og skulu umsóknir berast á þar til gerðum eyðublöðum sem nálgast má á vef STF, ásamt nauðsynlegum gögnum fyrir 20. hvers mánaðar. Bætur/styrkir eru greiddar út síðasta virka dag hvers mánaðar.
Greiðslukvittun/staðfesting þarf að fylgja og má ekki vera eldri en 6 mánaða gömul. Greiðslukvittun verður að vera með stimpli og kennitölu viðkomandi fyrirtækis og nafni og kennitölu félagsmannsins.
Umsækjandi verður sjálfur að fylla út og undirrita umsóknareyðublaðið. Ekki er tekið við umsóknum sem aðrir hafa fyllt út nema með skriflegu umboði umsækjanda.
Berist ekki fullnægjandi gögn eða upplýsingar skal ákvörðun um samþykki eða höfnun frestað þar til umbeðin gögn berast.
Sjúkrasjóður greiðir fyrir umbeðin sjúkradagpeningavottorð.
16.2. Umsækjanda er skylt að greina frá launatekjum, greiðslum tryggingarfélags og Tryggingastofnunar. Rangar upplýsingar geta valdið missi bótaréttar hjá sjúkrasjóði. Umsækjandi veitir með undirskrift sinni á umsóknarblaði sjúkrasjóði heimild til að afla frekari gagna er varðar umsóknina, s.s. Upplýsingar um staðgreiðslu skatta, upplýsingar um reiknað endurgjald og/eða staðgreiðsluskrá frá RSK, upplýsingar um greiðslur frá TR og/eða öðrum stofnunum/lífeyrissjóðum, sbr. lög um meðferð persónuupplýsinga. Ennfremur veitir umsækjandi trúnaðarlækni sjúkrasjóðsins heimild til að yfirfara læknisvottorð og önnur gögn er tengjast umsókninni.

17. GREIN. IÐGJALDAGREIÐSLUR

17.1. Óheimilt er að skapa sér rétt til bóta með greiðslu iðgjalda aftur í tímann (sbr. 5.2 gr reglugerðar sjúkrasjóðs). Ef verulegar breytingar verða á greiddum iðgjöldum skömmu fyrir umsókn um styrkveitingu úr sjóðnum frá einyrkja eða fjölskyldumeðlimi rekstraraðila smærri fyrirtækja, er heimilt að stöðva greiðslu, ákveða annað viðmiðunartímabil til ákvörðunar bótafjárhæðar og að krefjast frekari gagna frá opinberum aðilum.
Sama gildir um iðgjaldagreiðslur aftur í tímann og ef aðilar með sömu stöðu einyrkja hafa nýlega gengið í félagið.

18. GREIN. REKSTRARKOSTNAÐUR

18.1. Allan kostnað vegna rekstrar sjóðsins greiði hann sjálfur. Laun stjórnar skal ákveða á stjórnarfundi STF.

19. GREIN. STJÓRN SJÓÐSINS

19.1. Stjórn sjóðsins skal skipuð 3 mönnum (þar af skal einn stjórnarmaður koma úr stjórn STF) og 2 til vara, sem kosnir eru til tveggja ára í senn.
19.2. Stjórn STF velur menn í stjórn sjóðsins til 2 ára.
19.3. Endurskoðendur STF endurskoða reikninga sjóðsins.
19.4. Stjórn sjóðsins skiptir með sér verkum.

20. GREIN. VARÐVEILSA EIGNA

20.1. Stjórn STF og sjúkrasjóðs varðveita eignir sjóðsins.
20.2. Sjóðstjórninni er heimilt að ávaxta fé sjóðsins með kaupum á verðbréfum, tryggðum með öruggu fasteignaveði, ríkisskuldabréfum eða á annan arðvænlegan hátt.
20.3. Ávallt skal þess gætt að ráðstöfun á fé sjóðsins brjóti eigi í bága við tilgang hans og verkefni.

21. GREIN. UM BREYTINGAR Á REGLUGERÐ

21.1. Reglugerð þessari má breyta á löglega boðuðum stjórnarfundi STF.
21.2. Breytingartillögur berist 25 dögum fyrir þing STF.
21.3. Leggi stjórnarmaður(menn) fram tillögu á löglega boðuðum stjórnarfundi STF þá verður stjórn sjúkrasjóðs falið að kostnaðarmeta breytingartillögurnar. Stjórn STF getur eftir kostnaðarmat þá fyrst samþykkt breytingartillöguna, en til þess þarf 3⁄4 hluta atkvæða fundarmanna.

22. GREIN. HÖFUÐSTÓLL

22.1. Eignir sjóðsins skulu aldrei vera lægri en fjórfalt fasteignaverðmæti húseigna sjóðsins. Þá upphæð má sjúkrasjóðsstjórnin ekki skerða nema með samþykki stjórnar STF Samband stjórnendafélaga (Verkstjórasambands Íslands.)

23. GREIN. DAGLEGUR REKSTUR - HÚSNÆÐI

23.1. Almenn stjórnun afgreiðsla og bókhald skal vera á skrifstofu STF.

24. GREIN. GILDISTAKA

Upphafleg reglugerð samþykkt 1. mars 1974 af stjórn VSSÍ, en endanlega samþykkt á þingi VSSÍ 6. júlí 1975.
Gildistímar breytinga á reglugerð.
01.01.1980, 26.06.1983, 01.07.1985, 01.07.1987, 01.07.1989, 01.07.1991, 01.07.1993, 01.07.1995, 01.06.1997, 01.06.1999, 01.06.2001, 01.06.2003, 01.06.2005, 02.06.2007, 06.06.2009, 01.06.2010, 04.06.2011, 01.06.2013, 01.06.2015, 01.01.2017, 01.06.2018, 15.07.2019, 22.07.2020, 15.09.2020, 20.11.2020,

Endurskoðað samkv. Samtökum atv. 01.05.2015, 01.01.2016, 29.08.2016, 01.05.2017, 01.05.2018, 10.05.2019

 

Heilsusjóður STF, var stofnaður 1. janúar 2023, hér eru helstu atriði úr reglugerð hans:

Reglugerð Heilsusjóðs STF.

  1. gr. Tilgangur Heilsusjóðs.                                                                                                                                                                                                                                         Meginverkefni Heilsusjóðs er að veita félögum aðildafélaga STF styrki til heilsueflingar.
  1. gr. Stjórn Heilsusjóðs.                                                                                                                                                                                                                                                   Stjórn Sjúkrasjóðs fer með málefni Heilsusjóðs.
  1. gr. Úthlutun og greiðslufyrirkomulag.                                                                                                                                                                                                                                 Greitt er fyrir árskort eða árshlutakort í viðurkenndum líkamsræktarstöðvum, sundstöðvum, skíðastöðum og fleiri íþróttum sem stuðla að heilsueflingu,  skv. sérstökum lista Heilsusjóðs.                                                                                                                                                                                                                                              Félagi sem verið hefur í aðildafélagi STF í samfellt 6 mánuði getur fengið styrk úr sjóðnum,  allt að 35.000 krónur á hverju 12 mánaða tímabili, þó að hámarki 75% af reikningi.                                                                                                                                                                                                                                                        Sjóðurinn veitir ekki styrki vegna kaupa á klippikorti eða stökum tímum.
  1. gr. Umsóknir um styrk úr sjóðnum.                                                                                                                                                                                                                                Umsóknir um styrk úr Heilsusjóði eru gerðar á rafrænu formi í gegnum „Mínar síður“ á vef STF.                                                                                                                    Umsókn skal skila inn ásamt gögnum fyrir 20. hvers mánaðar. Styrkir eru greiddir út síðasta virkan dag hvers mánaðar.                                                        Greiðslukvittun skal fylgja umsókn og má hún ekki vera eldri en 6 mánaða gömul. Greiðslukvittun þarf að vera með stimpli, nafni og kennitölu.